Pomiń zawartość →

Tłumaczenia literatury

Literatura dzieli się na trzy podstawowe rodzaje : epikę, lirykę i dramat. Epika to utwory, w których podstawową formą wypowiedzi jest narracja.

W utworach tych fabułę tworzy obiektywny dystans do zdarzeń, które przedstawiane są jakby z boku. Liryka obejmuje utwory przedstawione w formie wiersza. Opisuje ona przeżycia wewnętrzne, uczucia, emocje i doznania. Ostatni rodzaj – dramat – obejmuje utwory, w których dominuje dialog. Jego zasadniczym przeznaczeniem jest realizacja sceniczna.

Wszystkie wyżej wymienione rodzaje literatury dzielą się na gatunki literackie.

 1. Epika:
 • baśń,
 • epopeja, 
 • legenda, 
 • mit, 
 • nowela, 
 • opowiadanie, 
 • pamiętniki,
 • powieść,
 • przypowieść.
 1. Liryka:
 • elegia, 
 • epigramat, 
 • fraszka, 
 • hymn, 
 • oda, 
 • pieśń, 
 • sonet,
 • tren.
 1. Dramat: 
 • dramat właściwy,
 • farsa,
 • komedia, 
 • opera,
 • tragedia,
 • tragifarsa.

Każdy z wyżej wymienionych gatunków może podlegać tłumaczeniu. Dobrze, jeżeli tłumacz się go podejmujący jest również pisarzem. Jeszcze lepiej, gdy specjalizuje się w danym gatunku. Dzięki temu jest w stanie w 100 procentach odzwierciedlić przesłanie i kontekst tekstu, nie psując go przy tym niewłaściwym tłumaczeniem. Dodatkowo konieczna jest perfekcyjna znajomość języka obcego wraz ze wszystkimi jego zasadami, neologizmami, idiomami, interpunkcją, ortografią i gramatyką.

Tłumaczenie literatury pięknej to bardzo trudne zadanie.  Wielość znaczeń oraz konieczność zachowania symboliki to nie lada wyzwanie. To coś o wiele cięższego niż przekład pojęć oraz słownictwa. Tłumacz literatury przekładając utwór literacki w żadnym stopniu nie może traktować go jak swojego dzieła i narzucać swoich przemyśleń. Musi on w stu procentach odwzorować zamysł autora i przelać go na papier nie zmieniając oryginalnego przesłania. To nie lada wyczyn, który nie każdy jest w stanie dokonać. Wieloletnie doświadczenie i pasja przyczynia się do wykonania tłumaczenia na najwyższym poziomie. Właśnie tak działa biuro tłumaczeń Kraków – Lingua Lab, które poprzez lata praktyki wypracowało sobie idealny sposób na tłumaczenie literatury. Kluczem sukcesu jest wieloetapowy proces tłumaczenia uwzględniający weryfikację pod okiem kilku tłumaczy. Pozwala to uniknąć pomyłki oraz zachować poprawną konstrukcję.

Opublikowano w Informacje prasowe

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *