Pomiń zawartość →

Filtry obrazu używane w nowoczesnej produkcji filmowej

Stosowanie filtrów obrazu w produkcjach filmowych ma na celu przede wszystkim poprawę ich jakości. Służy również wydobywaniu z oryginalnego obrazu ważnych informacji, które znacznie ułatwiają dalszą obróbkę. Ostateczny efekt, jaki uzyskuje się dzięki tym zabiegom, jest uzależniony w głównej mierze od rodzaju zastosowanego filtru.

We współczesnych produkcjach filmowych różnego typu znajduje zastosowanie wiele rodzajów filtrów obrazu. Poniżej zaprezentowane zostały te najbardziej popularne spośród nich.

Filtry dolnoprzepustowe

Filtry dolnoprzepustowe działają w ten sposób, że pozwalają usunąć elementy obrazu odznaczające się wysoką częstotliwością. Świetnie sprawdza się to przy różnych detalach, gdzie np. między sąsiadującymi ze sobą pikselami są zauważalne spore różnice w zakresie barw. Dzięki wspomnianym filtrom usuwa się zakłócenia na wysokich częstotliwościach poprzez dostosowanie odpowiedniego rzędu macierzy.

Filtry górnoprzepustowe

Filtry górnoprzepustowe są przeciwieństwem filtrów dolnoprzepustowych. Wykorzystywane są one do eliminacji niskoczęstotliwościowych elementów obrazu, by w ten sposób nadać większej mocy elementom wysokoczęstotliwościowym. Mówiąc innymi słowami – omawiane filtry m. in. zwiększają jasność czy kolory obrazu, co w rezultacie przekłada się na wyeksponowanie ostrych krawędzi obiektów.

Filtry statyczne

Filtry statyczne na tle pozostałych filtrów wyróżniają się tym, że nie mają stałej maski. Ich działanie polega w pierwszej kolejności na wyliczaniu pikseli obrazu źródłowego w obrębie maski – odbywa się to na zasadzie sortowania, podczas którego wybrana zostaje odpowiednia wartość. Zależnie od przypadku może być to równie dobrze wartość wypośrodkowana, co i maksymalna bądź minimalna.

Filtr medianowy

Filtr medianowy jest odmianą filtra nieliniowego. Jest on pomocny nade wszystko przy usuwaniu zakłóceń o charakterze punktowym. Wówczas usuwanie szumu nie odbywa się kosztem jakości obrazu – a jeśli już pojawią się jakieś straty, to są one naprawdę minimalne. W przypadku filtra medianowego liczy się środkowa wartość pikseli.

Filtry maksymalne i minimalne

Filtry maksymalne i minimalne działają na zasadzie przeciwieństw. W zależności od tego, który z nich znajdzie zastosowanie kopiowana jest dla obrazu wynikowego maksymalna bądź minimalna wartość pikseli. Filtry minimalne zmniejszają wielkość obiektów obrazów, zaś maksymalne ją powiększają.

Inne filtry

Spośród innych filtrów obrazów, jakie są wykorzystywane w produkcjach filmowych, można wymienić jeszcze takie jak m. in:

  • filtry kierunkowe gradientowe,
  • laplasjany,
  • filtry krawędziowe,
  • filtry wewnętrzne,
  • płaskorzeźby,
  • filtry konturowe.

Autorem artykułu jest firma See Media produkująca filmy promocyjne i tradycyjne.

Opublikowano w Informacje prasowe

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *