Pomiń zawartość →

Tag: informacja prasowa

Filtry obrazu używane w nowoczesnej produkcji filmowej

Stosowanie filtrów obrazu w produkcjach filmowych ma na celu przede wszystkim poprawę ich jakości. Służy również wydobywaniu z oryginalnego obrazu ważnych informacji, które znacznie ułatwiają dalszą obróbkę. Ostateczny efekt, jaki uzyskuje się dzięki tym zabiegom, jest uzależniony w głównej mierze od rodzaju zastosowanego filtru.

Skomentuj