Pomiń zawartość →

Dla kogo przeznaczone są materiały explainer video?

Materiały marketingowe i reklamowe określane przez specjalistów w branży zbiorczo pod hasłem explainer video dopiero wkraczają na Polski rynek. Często nazywane są przez ekspertów także jako product demo video lub też product intro video. Niektórzy opisując tego rodzaju materiały filmowe używają też innych nazw, takich jak: animated demo flick, video demo czy też demonstration video.

Z powyższego wynika wyraźnie, że materiały te nie stanowią jednolitej grupy utworów audiowizualnych, a występujący pomiędzy nimi związek ogranicza się do pewnych cech wspólnych, pozwalających wyróżnić odrębną grupę produktów reklamowych i marketingowych. Pod pojęciem explainer video powszechnie zaczyna rozumieć się krótkie materiały filmowe służące celom promocyjnym i marketingowym, które mają na celu wyjaśnienie odbiorcom metod i zasad funkcjonowania oprogramowania, stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz innego rodzaju produktów, promując jednocześnie te produkty oraz zachęcając do ich używania. Dużą popularnością cieszą się one przy promocji star-upów oraz produktów dopiero wkraczających na rynek, pozwalając w szybki i prosty sposób wytłumaczyć użytkownikom podstawowe mechanizmy rządzące określonym programem lub też objaśnić zasady korzystania z aplikacji.

Podstawowym celem, jaki stawiany jest przed materiałami filmowymi explainer video, jest wyjaśnienie odbiorcy (konsumentowi, kontrahentowi), jakie korzyści daje skorzystanie z naszego produktu, a także przekonanie go do jego zakupu. To samo dotyczy oferowanych przez nas usług. Najczęściej tego rodzaju projekty audiowizualne przybierają postać animacji graficznych, których długość nie przekracza przeciętnie 2 minut. Oczywiście znaleźć można dłuższe materiały filmowe, jednakże powszechnie w branży reklamowej przyjmuje się, że wydłużenie czasu trwania filmu nie tylko nie przekłada się bezpośrednio na zwiększenie efektu oddziaływania na odbiorcę, a wręcz przeciwnie – powodować może jego znużenie oraz rozkojarzenie, co nie wpływa pozytywne na ostateczną decyzję o skorzystaniu z naszej oferty. Podstawowym zadaniem materiałów typu explainer video pozostaje zatem przekonanie w szybki i konkretny sposób o zaletach określonego produktu lub usługi.

W jaki sposób można tego dokonać? Do podstawowych wymagań, którym sprostać należy się tworząc własny materiał filmowy, zaliczyć trzeba stworzenie ciekawego i innowacyjnego scenariusza. Tylko w taki sposób zachęcimy wystarczająco klienta do skorzystania z naszego produktu, rozwiewając wątpliwości, jakie mogą się pojawić w związku z tego wyborem. Ważne jest to, aby już w czasie pierwszych 15 sekund materiału filmowego nawiązać więź ze swoim odbiorcom. Tylko w taki sposób zachęcimy go do obejrzenia jego dalszej części oraz podjęcia decyzji o zakupie oferowanego towaru. Explainer video wspomagać może także sprzedać poprzez dystrybutorów i sprzedawców. Także i oni sięgać mogą po niego w celu wyjaśnienia swoim odbiorcom podstawowych zalet oferowanych produktów, dzięki czemu uzyskać będą mogli większe zainteresowanie współpracą handlową.

Opublikowano w Informacje prasowe

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *